Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassingsdatum: 20-06-2021

Artikel 1: Verplichting opdrachtgever

1.1 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende plaatsingsruimte met een minimale afstand van 11 meter om de frietwagen te kunnen plaatsen. Dit geldt niet indien anders is overeengekomen. We willen zorgen voor voldoende ruimte te voor plaatsing van onze frietwagens. De afmetingen van onze frietwagen zijn als volgt: Lengte 8 meter, breedte 2,20 meter en hoogte 3,30 meter. 

Opdrachtgever dient rekening te houden dat openbare wegen, vluchtroutes en paden niet dichtgezet kunnen worden. Hulpverleners c.q. noodhulpdiensten dienen ten allertijden vrije doorgang te hebben bij eventuele calamiteiten.

1.2 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een 220V stroomvoorziening t.b.v. van de koeling en verlichting van de frietwagen.

Artikel 2: Verplichting Friet-Enzo

2.1 Wij dragen zelf zorg voor de benodigde stroomhaspel(s) verlengkabel (20 meter)

2.2 Bij eventuele calamiteiten, aanrijding of defect aan de frietwagen ed. zullen wij alles in werking stellen om na een passende oplossing te zoeken en uw feest zo soepel mogelijk te laten verlopen.

2.3 De frietwagen zal aan alle gestelde H.A.C.C.P normen met gestelde Hygiëne en veiligheid eisen voldoen.

Artikel 3: Boeking

3.1 Een boeking dient via mail of schriftelijke bevestiging plaats te vinden. U krijgt van ons dan een respons op uw bevestiging.

3.2 Men dient rekening te houden met de reserveringstijd dat deze een half uur vroeger of later verschoven kan worden. Dit zal vroegtijdig in overleg plaats vinden.

3.3 Men dient er ook rekening mee te houden dat door onvoorziene omstandigheden de catering een half uur kan uitlopen. Uiteraard proberen we dit binnen de beperkingen te houden.

3.4 Het door u opgegeven aantal personen kunt u tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende partij kosteloos wijzigen. Dit geldt niet indien anders is overeengekomen.

Artikel 4: Betaling

4.1 Na afloop dient er contant betaald te worden aan het personeel en er is een mogelijkheid de kosten vooraf te voldoen.

4.2 In overleg kan er achteraf ene rekening verstuurd worden deze dient dan binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden

Artikel 5: Annulering

5.1 In geval van annulering binnen een termijn van 10 werkdagen voor de afgesproken opdrachtdatum wordt een bedrag van 15% in rekening gebracht met een minimum van € 50,00 Bij een annulering op de daarop volgende dagen tot op de dag van de opdracht wordt een percentage van 20% 30%, 40% 50% 60% 70% 80% 90% en 100% in rekening gebracht.

5.2 Bij een boeking met een bedrag boven de €2500,- geld een opzegtermijn van 30 dagen. Bij annulering na dit termijn wordt er een percentage van 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

5.3 In geval van een overmacht situatie waarbij één van de opdrachtgevers komt te overlijden binnen de opdracht bevestiging tot op de dag van de opdracht zullen alle kosten vervallen. De inmiddels gedane betalingen zullen dan worden teruggeboekt.

Artikel 6: Incasso

6.1 Indien opdrachtgever in gebreken is en Friet-Enzo het nodig acht om incasso maatregelingen te treffen, zullen de hieruit voortvloeiende en te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 7: Vermissing / manco

7.1 Als gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever.